Pa’ni, D. M. Q. ., S. Y. . Sutomo, Teguh achmalona, and A. . Usman. “Premartial Sexual Behavior of Students of Sman 2 Praya Central Lombok, Ntb: Perilaku Seksual Pranikah Siswa Di Sman 2 Praya Lombok Tengah Ntb”. Bali Medika Jurnal, vol. 8, no. 2, July 2021, pp. 201-20, doi:10.36376/bmj.v8i2.191.