Aryasa, I Nyoman, Ni Wayan Desi Bintari, and I Dewa Agung Ketut Sudarsana. “ONYCHOMYCOSIS IN ELDERLY AT WANA SERAYA NURSING HOME: INFEKSI JAMUR KUKU (ONYCHOMYCOSIS) PADA LANSIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA WANA SERAYA”. Bali Medika Jurnal 7, no. 1 (July 28, 2020): 116–124. Accessed October 26, 2021. https://balimedikajurnal.com/index.php/bmj/article/view/115.