Suarsana, Anggraeni, A.A. Ngurah Subawa, and Lia Cahya Sari. “The Description of HIV Antibody Examination on Taxi Drivers in Kelurahan Kuta Kabupaten Badung”. Bali Medika Jurnal 4, no. 1 (July 30, 2017): 16-22. Accessed August 5, 2020. https://balimedikajurnal.com/index.php/bmj/article/view/54.